Ny satsning: Mäta hjärtat i hemmet – smidigare för patienten och kortare vårdköer

Bild: Medbeat

Min Doktors vårdcentral & BVC i Nyköping är en av de första vårdcentralerna i landet att använda ny teknik och AI för att korta vårdköerna och kvalitetssäkra undersökningen av arytmi och onormal hjärtrytm. Detta tack vara en liten apparat som registrerar hjärtats aktivitet.Patienten kan duscha, simma, dansa och leva som vanligt”, säger Gregor Welk, specialistläkare Min Doktors vårdcentral & BVC.

Arytmi innebär att hjärtats rytm inte är normal utan slår för fort, för långsamt eller oregelbundet som vid exempelvis förmaksflimmer. Rubbningar i hjärtrytmen kan vara alltifrån symptomfria och ofarliga till livshotande. För att undersöka rubbningar i hjärtrytmen behövs en EKG-undersökning som registrerar hjärtats elektriska aktivitet – gärna under längre period för att säkerställa bra mätdata. Men köerna till traditionell långtids-EKG brukar vara ganska långa.

Därför har Min Doktors vårdcentral i Nyköping implementerat den senaste tekniken från företaget Medbeat. Det handlar om en liten apparat som fästs på patientens bröst och som registrerar hjärtats aktivitet i sju dagar.

– Det är flera fördelar med detta. Apparaten är lätt och smidig och som patient behöver du inte vänta i månader för att få tid för traditionell långtids-EKG. Utan det är mycket kortare väntetid för att få hem den här apparaten.

Mätning i sju dagar

Patienten får hjälp med att fästa apparaten på bröstet. De självhäftande elektroderna registrerar sedan hjärtats aktivitet. Efter sju dagar är mätningen klar och patienten lägger apparaten i kuvert som skickas via post för analys. Medbeat använder sig av avancerade algoritmer och artificiell intelligens för att i den stora mängden mätdata – som inkluderar flera EKG-avledningar – snabbt kunna identifiera avvikelser såsom exempelvis förmaksflimmer. Avvikelserna närstuderas sedan av kardiologer.

– Patienter har också möjlighet att i en dagbok skriva när de kände symtom. Då kan kardiologerna se om avvikelser i mätdatan korrelerar med patientens symtom vilket ger ett ännu bättre beslutsunderlag. Analysen skickas sedan till oss på vårdcentralen för vidare beslut och behandling, precis som vid annan provtagning.

Patienterna är nöjda

Allt som allt tar det 17 till 21 dagar, från att du som patient fäster apparaten på bröstet till det att kardiologerna är klara med analysen. Och då är det en ytterst noggrann undersökning som genomförts. De patienter hos Min Doktors vårdcentral som hittills testat modellen uppger att de är nöjda.

– Patienterna har vid utvärdering uppgett att de är nöjda och att det hela fungerade utan problem. Det viktiga att framhålla är att vi nu kan fånga allvarliga arytmier bättre än tidigare. Dessutom kortas vårdköerna och det är bra, säger Gregor Welk.