Vårt vårdutbud

Sjukvård

Min Doktor vårdcentral är en privat vårdcentral, som arbetar på uppdrag och enligt avtal med Region Sörmland. Hos oss träffar du erfarna specialistläkare, sjuksköterskor, arbetsterapeut, kurator och sjukgymnast. Vi har även via Region Sörmland samarbete med dietist, som du kan träffa hos oss 2 dagar/v.

Ring 0155-46 08 80 för tidsbokning.

BVC

På vår barnavårdscentral möter du utbildad och erfaren BVC-sköterska och barnläkare. Vår BVC har mottagning 2 dagar i veckan. Vi arbetar utifrån det nationella barnhälsovårdsprogrammet, med syfte att främja barns hälsa, trygghet & utveckling, förebygga ohälsa samt tidigt identifiera och initiera åtgärder vid problem i barns hälsa, utveckling och uppväxtmiljö. Vi erbjuder även föräldragrupper.

Ring 0155-46 08 80 för tidsbokning.

Laboratorium och provtagning

Laboratoriet har följande drop-in-tider för provtagning:
Vardagar kl 8.00-12.00, tisdag och fredag även kl 13.00-14.30. Ingen tidbokning krävs. Tiderna kan ändras under sommaren, se startsida.

Vaccination

Säsongsinfluensa: 250 kr (kostnadsfritt om du tillhör riskgrupp)

TBE: Vuxna 400 kr per dos (Pensionärer 360 kr, Studenter 340 kr – mot uppvisande av studentkort). Barn 3-19 år kostnadsfritt

Pneumokocker: 400 kr (kostnadsfritt om du tillhör riskgrupp)

Skriv gärna ut och fyll i hälsoformuläret nedan för att ta med dig till besöket.Ladda ned hälsoformulär

Blodtryckskontroll

Boka tid för kostnadsfri blodtryckkontroll på tel 0155-46 08 80.

Vård online

Du kan även träffa barnmorskor, arbetsterapeut, fysioterapeuter, psykloger, leg kurator, sjuksköterskor och specialistläkare online. Antingen via mindoktor.se eller genom att ladda ner Min Doktors app.
Öppet dygnet runt.

Övriga tjänster

TESTER

Covid-19, antikroppstest (snabbtest godkänt av Folkhälsomyndigheten): 350 kr

Covid-19, antigentest (snabbtest godkänt av Folkhälsomyndigheten): 500 kr

Covid-19, antigentest (snabbtest godkänt av Folkhälsomyndigheten) med reseintyg: 650 kr. Du får provsvar och reseintyget efter 15 min

INTYG

Vi följer Socialstyrelsens föreskrifter, HSLF-FS 2018:54, samt regionens riktlinjer avseende utfärdande av intyg. För priser, se prisexempel för våra vanligaste intyg nedan. För prisuppgift för övriga intyg, kontakta vårdcentralen på 0155-46 08 80.

Förstadagsintyg till arbetsgivare: 600 kr (underlag från arbetsgivare måste uppvisas)

Friskintyg inför anställning: 1500 kr

Intyg till gym/för golfbil: 950 kr

Intyg till försäkringsbolag: timtaxa 2500 kr

Körkort, intyg hälsokontroll: 1000 kr

Körkort, C-D-E-behörighet: 1500kr (optikerintyg får inte vara äldre än 2 mån)

Körkort, intyg vid sjukdom: Första intyget 940 kr, därefter 200 kr (utfärdas av behandlande läkare)

Indraget körkort:

  • Inskrivning för alkolås: 2900 kr (inkl läkarbesök, blod- & urinprov)
  • Inskrivning för provtagning: 2000 kr (inkl läkarbesök, blod- & urinprov)
  • Pris per alkoholprovtagning (blodprov): 1000 kr
  • Pris per drogprovtagning (urinprov alternativt urin-/blodprov): 1500 kr
  • Slutsamtal: 2000 kr

Intyg vid inställd resa p g a sjukdom: 950 kr

Au-pair/utlandsarbete: 1500 kr

Resa med narkotikaklassad medicin utanför Schengen: 950 kr (Schengenintyg utfärdas av Apoteket)

Intyg till skola angående kost: 450 kr

Parkeringstillstånd: Första intyget 940 kr, därefter 200 kr

Riksfärdtjänstintyg: 950 kr