Vårt vårdutbud

Ring oss alltid på 0155-46 08 80 för att boka tid för ditt besök.

Sjukvård

Min Doktor vårdcentral är en privat vårdcentral som arbetar på uppdrag och enligt avtal med Region Sörmland. Hos oss träffar du erfarna specialistläkare, ST-läkare, sjuk- och distriktssköterskor, arbets-, fysio- & psykoterapeut och undersköterskor. Vi har även via Region Sörmland samarbete med dietist, som du kan träffa hos oss på fredagar. I receptionen träffar du våra vårdadministratörer, som också skriver våra journaler.

Ring 0155-46 08 80 för tidsbokning.

BVC

På vår barnavårdscentral möter du utbildad och erfaren BVC-sköterska och barnläkare. Vi arbetar utifrån det nationella barnhälsovårdsprogrammet, med syfte att främja barns hälsa, trygghet & utveckling, förebygga ohälsa samt tidigt identifiera och initiera åtgärder vid problem i barns hälsa, utveckling och uppväxtmiljö. Vi erbjuder även föräldragrupper.

BVC-mottagningen är öppen Må, On, To & Fr kl 07.45-15.00. Ring 0155-46 08 80, knappval 2 för rådgivning och/eller tidsbokning.

Laboratorium och provtagning

Laboratoriet har följande drop-in-tider för provtagning:
Må – Fr: 7.30-11.00. Ingen tidbokning krävs. Tiderna kan ändras under sommaren, se startsida.

Vaccination

Du är välkommen att vaccinera dig oavsett om du är listad hos oss eller inte. Vi utför både vaccinationer på uppdrag av Region Sörmland och vaccinationer som du bekostar själv. Ring alltid och boka tid på 0155-46 08 80 innan din vaccination, vi har inte drop-in.

Du hittar vårt vaccinationsutbud och prislista här.

Blodtryckskontroll

Boka tid för kostnadsfri blodtryckskontroll på tel 0155-46 08 80 alternativt kom och ta ditt egna blodtryck med lånad mätare här på VC.

Vård online

Du kan även träffa barnmorskor, arbetsterapeut, fysioterapeuter, psykologer, leg kurator, sjuksköterskor och specialistläkare online. Antingen via mindoktor.se eller genom att ladda ner Min Doktors app. Öppet dygnet runt.

Övriga tjänster

Tester & intyg

Vi följer Socialstyrelsens föreskrifter, HSLF-FS 2018:54, samt regionens riktlinjer för tester och vid utfärdande av intyg. För prisuppgift kontakta vårdcentralen på 0155-46 08 80, knappval 1.

Till dig som tar prov

Den nya biobankslagen (2023:38) trädde i kraft den 1 juli 2023. Som patient behöver du ofta lämna prov, exempelvis blodprov eller vävnadsprov. Prov tas också vid de hälsokontroller som regionen erbjuder. Vissa prov sparas med ditt samtycke i en biobank. En biobank är en samling prov – blodprov, cellprov eller andra vävnadsprov – som tas i vården och sparas längre tid än två månader och som kan härledas till en viss person. Du kan läsa mer om biobankslagen här.

Busshållplats och parkering

Du kan enkelt ta Dig till vårdcentralen med buss (mot Bryngelstorp). Hållplats finns precis utanför vårdcentralen. Om du kommer med bil kan du parkera på gulmarkerade platser, se bild nedan. På dessa får du stå kostnadsfritt i 2 tim. Det finns även en besöksparkering där du kan stå i 4 tim (den gula p-platsen längst till vänster på bilden nedan)