Vårt vårdutbud

Sjukvård

Min Doktor vårdcentral är en privat vårdcentral, som arbetar på uppdrag och enligt avtal med Region Sörmland. Hos oss träffar du erfarna specialistläkare, ST-läkare, sjuk- och distriktssköterskor, arbets- och fysioterapeut, psykoterapeut och undersköterskor. Vi har även via Region Sörmland samarbete med dietist, som du kan träffa hos oss på fredagar.

Ring 0155-46 08 80 för tidsbokning.

BVC

På vår barnavårdscentral möter du utbildad och erfaren BVC-sköterska och barnläkare. Vi arbetar utifrån det nationella barnhälsovårdsprogrammet, med syfte att främja barns hälsa, trygghet & utveckling, förebygga ohälsa samt tidigt identifiera och initiera åtgärder vid problem i barns hälsa, utveckling och uppväxtmiljö. Vi erbjuder även föräldragrupper.

Ring 0155-46 08 80, knappval 2 för rådgivning och/eller tidsbokning.

Laboratorium och provtagning

Laboratoriet har följande drop-in-tider för provtagning:
Må: 7.30-12.00, Ti: 7.30-12.00 samt 13.00-14.30, On: 7.30 -12.00, To: 07.30-11.00 & Fr: 7.30-12.00 samt 13.00-14.30. Ingen tidbokning krävs. Tiderna kan ändras under sommaren, se startsida.

Vaccination

Säsongsinfluensa: 250 kr (kostnadsfritt om du tillhör riskgrupp)

TBE: Vuxna 400 kr per dos (Pensionärer 360 kr, Studenter 340 kr – mot uppvisande av studentkort). Barn 3-19 år kostnadsfritt

Pneumokocker: 400 kr (kostnadsfritt om du tillhör riskgrupp)

Skriv gärna ut och fyll i hälsoformuläret nedan för att ta med dig till besöket.Ladda ned hälsoformulär

Blodtryckskontroll

Boka tid för kostnadsfri blodtryckkontroll på tel 0155-46 08 80.

Vård online

Du kan även träffa barnmorskor, arbetsterapeut, fysioterapeuter, psykloger, leg kurator, sjuksköterskor och specialistläkare online. Antingen via mindoktor.se eller genom att ladda ner Min Doktors app.
Öppet dygnet runt.

Övriga tjänster

TESTER

Covid-19, antigentest (snabbtest godkänt av Folkhälsomyndigheten): 500 kr

Covid-19, antigentest (snabbtest godkänt av Folkhälsomyndigheten) med reseintyg: 650 kr. Du får provsvar och reseintyget efter 15 min

INTYG

Vi följer Socialstyrelsens föreskrifter, HSLF-FS 2018:54, samt regionens riktlinjer avseende utfärdande av intyg. För prisuppgift kontakta vårdcentralen på 0155-46 08 80, knappval 1.

Busshållplats och parkering

Du kan enkelt ta Dig till vårdcentralen med buss (mot Bryngelstorp). Hållplats finns precis utanför vårdcentralen. Om Du kommer med bil kan du parkera på gulmarkerade platser, se bild nedan. På dessa får Du stå kostnadsfritt i 2 tim. Det finns även en besöksparkering, där Du kan stå i 4 tim (den gula p-platsen längst till vänster på bilden nedan)