Vårt kvalitetsarbete

Så här arbetar vi med kvalitet

Vi på Min Doktor drivs av att göra vården bättre och mer tillgänglig för dig som patient. Vårt kvalitetsarbete är därför med i verksamhetens alla led, från utveckling av nya behandlingsområden till utvärdering och uppföljning av patientärenden.

Vårt systematiska kvalitets- och säkerhetsarbete genomsyrar allt vårt arbete. Vi arbetar ständigt för att ge dig en så snabb, säker och tillgänglig vård som möjligt.

Ladda ner vår patientsäkerhetsberättelse för 2022