Vårt kvalitetsarbete

Så här arbetar vi med kvalitet

Vi på Min Doktor drivs av att göra vården bättre och mer tillgänglig för dig som patient. Vårt kvalitetsarbete är därför med i verksamhetens alla led, från utveckling av nya behandlingsområden till utvärdering och uppföljning av patientärenden.

Vårt systematiska kvalitets- och säkerhetsarbete genomsyrar allt vårt arbete. Vi arbetar ständigt för att ge dig en så snabb, säker och tillgänglig vård som möjligt.

Ladda ner vår patientsäkerhetsberättelse för 2023

För frågor, eller om du vill ha åtkomst till tidigare patientsäkerhetsberättelser, kontakta verksamhetschef.