Bli patient hos Min Doktor Vårdcentral & BVC i Nyköping

5 skäl till att bli patient hos oss

  • Vi utnämndes till Sörmlands bästa vårdcentral 2021 och till Nyköpings bästa 2023 enligt den nationella patientenkäten som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) genomför vartannat år.
  • Hos oss får du god tillgänglighet och träffar erfaren och kunnig personal.
  • Vi har god kontinuitet och du träffar samma läkare i så stor utsträckning som möjligt.
  • Vi har fräscha och moderna lokaler med bra parkeringsmöjligheter.
  • Utöver våra öppettider finns vi tillgängliga för dig digitalt, via 1177 och mindoktor.se.

Så här listar du dig hos oss

  • Lista dig hos oss via 1177.se
  • Alternativt genom att skriva ut och fylla i Hälsovalsblankett Sörmland (se länk nedan) och lägga den i vår brevlåda, lämna den i vår reception alternativt skicka den till oss: Min Doktor Vårdcentral, Ängstugevägen 2, 611 61 Nyköping.

Valet av vårdcentral är personligt, därför behöver varje familjemedlem välja den vårdcentral de vill tillhöra. För barn upp till 18 år är det vårdnadshavaren som väljer. Om du väljer vårdcentral för ditt barn tillhör ditt barn också den BVC som finns där.

Lista dig på vår BVC-mottagning

Ring 0155-46 08 80, knappval 2 för att lista ditt barn på vår BVC-mottagning.

Prislista

Vi följer Region Sörmlands prislista.