Bli patient hos oss

Vi utnämnes till Sörmlands bästa vårdcentral 2021 enligt den nationella patientenkäten som SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, sammanställer årligen. Nu nyrekryterar vi och vi har plats för dig. Vill du bli patient hos oss?

  • Lista dig hos oss via 1177.se
  • Alternativt genom att skriva ut och fylla i Hälsovalsblankett Sörmland (se länk nedan) och lägga den i vår brevlåda, lämna den i vår reception alternativt skicka den till oss: Min Doktor Vårdcentral, Ängstugevägen 2, 611 61 Nyköping.

Valet av vårdcentral är personligt, därför behöver varje familjemedlem välja den vårdcentral de vill tillhöra. För barn upp till 18 år är det vårdnadshavaren som väljer. Om du väljer vårdcentral för ditt barn tillhör ditt barn också den BVC som finns där.

De fysiska besöken på Min Doktor Vårdcentral i Nyköping kostar 200 kr på vardagar enligt avtal med region Sörmland och ingår i Hälsoval i Sörmland. Digitala besök med läkare eller psykolog kostar 100 kr.