Om oss

Vårdcentralen ägs och drivs sedan sommaren 2019 av Min Doktor. I styrelsen för Min Doktor Vårdcentral & BVC (Nyköpings Vårdcentral AB, 556999-5680) sitter Jonas Vig och Olof Fredricson. Verksamhetschef för Min Doktor Vårdcentral i Nyköping är Reza Zarenoe.

Min Doktor har, utöver vårdcentralen i Nyköping, ett tjugotal fysiska sjuksköterskemottagningar i landet och erbjuder även digitala vårdbesök dygnet runt på mindoktor.se. Där finns barnmorskor, specialistläkare, psykologer, leg kurator, arbetsterapeut, sjukgymnaster/fyioterapeuter och sjuksköterskor som chattar med patienten för att ställa diagnos och förskriva behandling. 

Min Doktor Vårdcentral & BVC’s vision

Vår vision

Ett välmående samhälle, där god hälsa och vård alltid finns nära till hands.

Vår mission

Ta vården närmare folket och folket närmare vården.

Vårt uppdrag

Enkel och omedelbar tillgång till god hälsa och vård, på dina villkor. Vår ambition är att sjukvård skall vara så tillgänglig som möjligt och bedrivas med god kvalitet. Min Doktor Vårdcentral erbjuder primärvård enligt avtal med Region Sörmland.