Om oss

Ett högt patienttryck på Nyköpings vårdcentraler ledde till att Din Vårdcentral slog upp dörrarna i slutet av januari 2016. Vårdcentralen ägs och drivs sedan sommaren 2019 av Min Doktor.
Vd för Din Vårdcentral (Nyköpings Vårdcentral AB, 556999-5680) är Johan Eriksson. Verksamhetschef är Carina Nordqvist Falk och tf biträdande verksamhetschef är Marie Skarfors.

Min Doktor har, utöver vårdcentralen i Nyköping, 20 fysiska sjuksköterskemottagningar i landet och erbjuder även digitala vårdbesök dygnet runt på mindoktor.se. Där finns barnmorskor, specialistläkare, psykologer, sjukgymnaster och sjuksköterskor som chattar med patienten för att ställa diagnos och förskriva behandling. 

Din Vårdcentrals vision och värdeord

Vår vision

Att vara ett av landets ledande hälsoteam inom primärvård med konceptet delaktighet och helhetsperspektiv på kundernas hälsa.

Vårt uppdrag

Din Vårdcentral i Nyköping erbjuder primärvård enligt avtal med Landstinget Södermanland. Ett hälsoteam av hjälpsamma, modiga och delaktiga individer samverkar för kundernas hälsa utifrån helhetsperspektivet med hänsyn till både fysiska och mentala hälsoaspekter.

Våra värdeord

Respekt – vi visar respekt för varandra och är hänsynsfulla gentemot varandra oavsett yrkesroll. Vi behandlar våra kunder med respekt oavsett bakgrund, ålder, etnicitet och kön.

Hjälpsamhet – vi brinner för vår arbetsinsats och teamarbete och ställer upp för varandra. Vi strävar efter att ”leverera vård” för att glädja våra kunder.

Mod – vi vågar och törs agera för företagets och kunders bästa.

Delaktighet – vi deltar aktivt i vårt gemensamma arbete och låter alla medarbetare komma till tals och ha möjlighet att påverka. Gentemot kunden agerar vi i en vägledande roll och låter kunden aktivt delta i sin vårdplanering och behandling.