Vår personal i Nyköping

Sjuksköterskor

Våra distrikts- och sjuksköterskor ansvarar för att bedöma, ge råd och behandla patienter med diverse besvär, exempelvis sår, hudåkommor, ögonbesvär och kroniska sjukdomstillstånd och svarar på allmänhetens hälsofrågor.

Hos oss träffar du Malin (astma, kol och sårvård) och Åsa (asyl, BVC, demens och HLR). Rekrytering av ny diabetes- & hjärtsviktssköterska pågår.

Vid behov hänvisas patienten till läkare eller annan specialistfunktion. Sjuksköterskorna utför även av läkare ordinerade behandlingar som injektioner och blodtrycksmätning samt hälsokontroller inom region Sörmlands hälsoprogram.

Vår sjuksköterska Malin.
Vår sjuksköterska Åsa.

På vår BVC möter du vår BVC-sköterska Petra.

Vår BVC-sköterska Petra

Specialistläkare

Hos oss arbetar två specialistläkare inom allmänmedicin, Grzegorz och Björn.

På BVC möter du vår barnläkare Kristina.

Fysioterapeut

Vår fysioterapeut Karin hjälper dig med bland annat muskel- och ledrelaterade besvär, rehabilitering efter skada eller operation, smärtlindrande behandling med TENS eller akupunktur samt utprovning av hjälpmedel.

Du behöver ingen remiss utan du kan vända dig direkt till vår sjukgymnast, knappval 4 när du ringer oss.

Arbetsterapeut och rehabiliteringskoordinator

Vår arbetsterapeut Linnea hjälper dig med förskrivning, utprovning och tillverkning av ortoser samt andra hjälpmedel. Du kan få paraffinbad enskilt eller i grupp på vårdcentralens mottagning. Linnea utför även kognitiva test och deltar vid demensutredningar samt hjälper till vid miljöinriktade åtgärder i din vardag, t ex bostadsanpassning och/eller anpassning av arbetsplats. Hon håller även en del patientutbildningar.

Kurator

Vår kurator Marja kan du vända dig till om du hamnat i svårigheter i livet som du kan behöva hjälp att hantera.  Du kan också få viss rådgivning och information om socialförsäkring och samhällets trygghetssystem. Vår kurator erbjuder även samtalsbehandling vid exempelvis stress, utmattning, oro, ångest, depression och kriser liksom KBT online.

Ett viktigt mål i behandlingen är att den ska bidra till återgång i arbete för dig som är sjukskriven och att förebygga sjukdom och ökad ohälsa för dig som är i arbete.

Dietist

Två gånger i veckan (onsdag & fredag) har vi, via region Sörmland, dietist Barkha hos oss. Av henne kan du få individuell kostrådgivning med hänsyn tagen till din livssituation. Du får praktiskt användbara kunskaper. Hon hjälper dig att utreda och behandla problem som hör ihop med matintag, medicinsk diagnos och behov av energi och näring.

För att komma till dietist behöver du träffa en läkare eller annan legitimerad personal på vårdcentralen som skriver remiss. Du kan även fylla i en egenremiss och skicka in enligt anvisningarna på blanketten – Egenremiss dietist i pdf-format som du kan skriva ut, fylla i och skicka in.

Undersköterska

Vår undersköterska assisterar läkarna vid undersökningar, exempelvis EKG, såromläggningar, blodtryckstagningar och bemannar även vårt laboratorium där hon tar prover och utför patientnära analyser.

Vårdadministratör

Vår vårdadministratör Amin skriver våra journalanteckningar, scannar in dokument i journalerna samt diagnoskodar i våra system. Han arbetar i receptionen och är vår lokala IT-koordinator. Inom kort kommer han även kunna ge dig som patient support kring Min Doktors onlinetjänst

Verksamhetsansvarig

Marie Skarfors är verksamhetsansvarig. Marie är även Biomedicinsk analytiker, så ibland kan ni träffa henne på lab.

Tveka inte att höra av dig om Du har klagomål eller om du vill ge positiv feedback. Kom gärna med förbättringsförslag kring vårdcentralens verksamhet. Dessa kan du lämna via telefon på tel nr 076-0023976 eller via mail: marie.skarfors@mindoktor.se. Vi har även en förbättrings-/förslagslåda på vårdcentralen.