Vår personal i Nyköping

Sjuksköterskor

Våra distrikts- och sjuksköterskor ansvarar för bedömning, rådgivning och tidbokning i TeleQ…det är dem Du få tala med när Du ringer till oss eller chatta med när Du väljer detta. De behandlar även patienter med diverse besvär, t ex sår, hudåkommor, ögonbesvär, sömnproblem, hälso- och livsstilsfrågor samt kroniska sjukdomstillstånd. Vid behov hänvisar de patienten till läkare eller annan specialistfunktion. De utför även, av läkare ordinerade behandlingar som injektioner och blodtrycksmätning, hälsokontroller inom region Sörmlands hälsoprogram och vaccinerar. Samtliga sköterskor har utöver detta även sitt specifika ansvarsområde, se nedan.

Hos oss träffar du sjuksköterskorna Malin, Rose-Marie & Ingela samt distriktssköterskorna Helena & Nina.

Vår sjuksköterska Malin.
Malin (Astma/KOL, Sår)
Rose-Marie (Livsstil, Hälsokontroller & Vaccinationer)

Ingela

Helena (Diabetes, Kompression)
Nina (BVC, Asyl, Demens)

Specialistläkare

Hos oss arbetar två specialistläkare inom allmänmedicin, Grzegorz och Björn och ST-läkare Johannes. Johannes träffar Ni även på BVC när det är läkarmottagning där. Då vi har hög belastning i verksamheten för stunden har vi just nu förstärkt under en period med ytterligare en allmänspecialist, Shaker.

Grzegorz & Björn

Johannes

Fysioterapeut

Vår fysioterapeut Karin hjälper dig med bland annat muskel- och ledrelaterade besvär, rehabilitering efter skada eller operation, smärtlindrande behandling med TENS eller akupunktur samt utprovning av hjälpmedel.

Du behöver ingen remiss utan du kan vända dig direkt till vår sjukgymnast, knappval 4 när du ringer oss.

Karin

Arbetsterapeut och rehabiliteringskoordinator

Vår arbetsterapeut Linnea hjälper dig med förskrivning, utprovning och tillverkning av ortoser samt andra hjälpmedel. Du kan få paraffinbad enskilt eller i grupp på vårdcentralens mottagning. Linnea utför även kognitiva test och deltar vid demensutredningar samt hjälper till vid miljöinriktade åtgärder i din vardag, t ex bostadsanpassning och/eller anpassning av arbetsplats. Hon håller även en del patientutbildningar. Linnea är även vår rehabiliteringskoordinator.

Linnea

Psykoterapeut

Till vår psykoterapeut Lisa kan Du vända dig om du hamnat i svårigheter i livet som du kan behöva hjälp med att hantera. Du kan också få viss rådgivning och information om socialförsäkring och samhällets trygghetssystem. Lisa erbjuder samtalsbehandling vid exempelvis stress, utmattning, oro, ångest, depression, PTSD och kriser både fysiskt och genom KBT online.

Ett viktigt mål i samtalsbehandlingen är att den ska bidra till återgång i arbete för dig som är sjukskriven och att förebygga sjukdom och ökad ohälsa för dig som är i arbete.

Lisa

Dietist

På måndagar har vi, via region Sörmland, dietist Barkha hos oss. Av henne kan du få individuell kostrådgivning med hänsyn tagen till din livssituation. Du får praktiskt användbara kunskaper. Hon hjälper dig att utreda och behandla problem som hör ihop med matintag, medicinsk diagnos och behov av energi och näring.

För att komma till dietist behöver du träffa en läkare eller annan legitimerad personal på vårdcentralen som skriver remiss. Du kan även skriva egenvårdsremiss. För egenvårdsremiss: ring till vårdcentralen på tel 0155-46 08 80, knappval 1 för vidare hantering.

Undersköterska

Våra undersköterskor Lotta och Christina arbetar både på mottagning och lab. På mottagningen assisterar de läkare vid undersökningar och mindre operationer, tar EKG & blodtryck, plockar stygn, spolar öron, mäter ut kompressionsstrumpor, lägger om sår m m. På lab tar de prover och utför patientnära analyser.

Lotta
Kicki

Vårdadministratör

Våra vårdadministratörer Amin och Erica skriver våra journalanteckningar, scannar in dokument i journalerna samt bemannar vår reception.

Amin

Erica

Verksamhetsansvarig

Marie Skarfors är verksamhetsansvarig. Marie är även Biomedicinsk analytiker, så ibland kan ni träffa henne på lab.

Tveka inte att höra av dig till henne om Du har klagomål eller om du vill ge positiv feedback. Kom gärna med förbättringsförslag kring vårdcentralens verksamhet. Du når Marie på tel nr 076-0023976 eller via mail: marie.skarfors@mindoktor.se.

Vi har även en förbättrings-/förslagslåda i väntrummet på vårdcentralen om Du vill lämna synpunkter på vår verksamhet.

Marie

VÄLKOMNA TILL OSS!