Vår personal i Nyköping

Sjuksköterskor

Våra distrikts- och sjuksköterskor ansvarar för bedömning, rådgivning och tidbokning i TeleQ…det är dem Du få tala med när Du ringer till oss eller chatta med när Du väljer detta. De behandlar även patienter med diverse besvär, t ex sår, hudåkommor, ögonbesvär, sömnproblem, hälso- och livsstilsfrågor samt kroniska sjukdomstillstånd. Vid behov hänvisar de patienten till läkare eller annan specialistfunktion. De utför även, av läkare ordinerade behandlingar som injektioner och blodtrycksmätning, hälsokontroller inom region Sörmlands hälsoprogram och vaccinerar. Samtliga sköterskor har utöver detta även sitt specifika ansvarsområde.

Hos oss träffar du sjuksköterskorna Malin & Rose-Marie samt distriktssköterskorna Helena, Nina & Petra.

Vår sjuksköterska Malin.
Malin
Rose-Marie
Helena
Vår BVC-sköterska Petra
Petra
Nina

Specialistläkare

Hos oss arbetar två specialistläkare inom allmänmedicin, Grzegorz och Björn och ST-läkare Johannes. Johannes träffar Ni även på BVC.

Grzegorz & Björn

Johannes

Fysioterapeut

Vår fysioterapeut Karin hjälper dig med bland annat muskel- och ledrelaterade besvär, rehabilitering efter skada eller operation, smärtlindrande behandling med TENS eller akupunktur samt utprovning av hjälpmedel.

Du behöver ingen remiss utan du kan vända dig direkt till vår sjukgymnast, knappval 4 när du ringer oss.

Karin

Arbetsterapeut och rehabiliteringskoordinator

Vår arbetsterapeut Linnea hjälper dig med förskrivning, utprovning och tillverkning av ortoser samt andra hjälpmedel. Du kan få paraffinbad enskilt eller i grupp på vårdcentralens mottagning. Linnea utför även kognitiva test och deltar vid demensutredningar samt hjälper till vid miljöinriktade åtgärder i din vardag, t ex bostadsanpassning och/eller anpassning av arbetsplats. Hon håller även en del patientutbildningar. Linnea är även vår rehabiliteringskoordinator.

Linnea

Psykoterapeut

REKRYTERING AV PSYKOTERAPEUT PÅGÅR. Till vår psykoterapeut kommer Du inom kort kunna vända dig om du hamnat i svårigheter i livet som du kan behöva hjälp att hantera.  Du kan också få viss rådgivning och information om socialförsäkring och samhällets trygghetssystem. Vår Psykoterapeut kommer erbjuda samtalsbehandling vid exempelvis stress, utmattning, oro, ångest, depression, PTSD och kriser både fysiskt och genom KBT online.

Ett viktigt mål i samtalsbehandlingen är att den ska bidra till återgång i arbete för dig som är sjukskriven och att förebygga sjukdom och ökad ohälsa för dig som är i arbete.

Dietist

Två gånger i veckan (onsdag & fredag) har vi, via region Sörmland, dietist Barkha hos oss. Av henne kan du få individuell kostrådgivning med hänsyn tagen till din livssituation. Du får praktiskt användbara kunskaper. Hon hjälper dig att utreda och behandla problem som hör ihop med matintag, medicinsk diagnos och behov av energi och näring.

För att komma till dietist behöver du träffa en läkare eller annan legitimerad personal på vårdcentralen som skriver remiss. Du kan även fylla i en egenremiss och skicka in enligt anvisningarna på blanketten – Egenremiss dietist i pdf-format som du kan skriva ut, fylla i och skicka in.

Undersköterska

Våra undersköterskor arbetar både på mottagning och lab. På mottagningen assisterar de läkare vid undersökningar och mindre operationer, tar EKG & blodtryck, plockar stygn, spolar öron, mäter ut kompressionsstrumpor, lägger om sår m m. På lab tar de prover och utför patientnära analyser. Den 20 februari 2023 börjar en ny undersköterska, Christina ”Kicki”, hos oss.

Lotta
Kicki

Vårdadministratör

Våra vårdadministratörer Amin och Erica skriver våra journalanteckningar, scannar in dokument i journalerna samt diagnoskodar i våra system. Det är även de som bemannar vår reception.

Amin

Erica

Verksamhetsansvarig

Marie Skarfors är verksamhetsansvarig. Marie är även Biomedicinsk analytiker, så ibland kan ni träffa henne på lab.

Tveka inte att höra av dig om Du har klagomål eller om du vill ge positiv feedback. Kom gärna med förbättringsförslag kring vårdcentralens verksamhet. Dessa kan du lämna via telefon på tel nr 076-0023976 eller via mail: marie.skarfors@mindoktor.se. Vi har även en förbättrings-/förslagslåda i väntrummet på vårdcentralen.

Marie