Vår personal i Nyköping

Sjuksköterskor

Våra distrikts- och sjuksköterskor ansvarar för bedömning, rådgivning och tidsbokning. Det är dem du får tala med när du ringer till oss eller chatta med när du väljer detta. De behandlar även patienter med diverse besvär, exempelvis sår, hudåkommor, ögonbesvär, sömnproblem, hälso- och livsstilsfrågor samt kroniska sjukdomstillstånd. Vid behov hänvisar de patienten till läkare eller annan specialistfunktion. De utför även av läkare ordinerade behandlingar som injektioner och blodtrycksmätning, hälsokontroller inom Region Sörmlands hälsoprogram och vaccinationer. Samtliga sköterskor har utöver detta även sitt specifika ansvarsområde, se nedan.

Hos oss träffar du sjuksköterskorna Malin, Ingela och Anna samt distriktssköterska Helena.

Vår sjuksköterska Malin.
Malin (Astma/KOL, Sår)

Ingela

Anna (BVC)

Helena (Diabetes, Kompression)

Specialistläkare

Hos oss arbetar två specialistläkare inom allmänmedicin, Grzegorz och Björn samt ST-läkare Johannes. Under perioder med hög belastning förstärker vi med ytterligare läkare.

Grzegorz & Björn

Johannes

Fysioterapeut

Vår fysioterapeut Karin hjälper dig med bland annat muskel- och ledrelaterade besvär, rehabilitering efter skada eller operation, smärtlindrande behandling med TENS eller akupunktur samt utprovning av hjälpmedel.

Du behöver ingen remiss utan du kan vända dig direkt till vår sjukgymnast, knappval 4 när du ringer oss.

Karin

Arbetsterapeut och rehabiliteringskoordinator

Vår arbetsterapeut Linnea hjälper dig med förskrivning, utprovning och tillverkning av ortoser samt andra hjälpmedel. Du kan få paraffinbad enskilt eller i grupp på vårdcentralens mottagning. Linnea utför även kognitiva test och deltar vid demensutredningar samt hjälper till vid miljöinriktade åtgärder i din vardag, exempelvis bostadsanpassning och/eller anpassning av arbetsplats. Hon håller även en del patientutbildningar. Linnea är även vår rehabiliteringskoordinator.

Linnea

Psykoterapeut

Den 8/1 2024 börjar Anneli hos oss som är legitimerad psykoterapeut. Eventuell bokning till henne kommer att kunna ske när hon är på plats.

Dietist

På måndagar har vi, via Region Sörmland, dietist Barkha hos oss. Av henne kan du få individuell kostrådgivning med hänsyn tagen till din livssituation. Du får praktiskt användbara kunskaper. Hon hjälper dig att utreda och behandla problem som hör ihop med matintag, medicinsk diagnos och behov av energi och näring.

För att komma till dietist behöver du remiss. Du kan även skriva egenvårdsremiss. För egenvårdsremiss: ring till vårdcentralen på tel 0155-46 08 80, knappval 1 för vidare hantering.

Undersköterska

Våra undersköterskor Lotta och Christina arbetar både på mottagning och lab. På mottagningen assisterar de läkare vid undersökningar och mindre operationer, tar EKG & blodtryck, plockar stygn, spolar öron, mäter ut kompressionsstrumpor, lägger om sår m m. På lab tar de prover och utför patientnära analyser.

Lotta
Kicki

Vårdadministratör

Våra vårdadministratörer Amin och Erica skriver våra journalanteckningar, scannar in dokument i journalerna samt bemannar vår reception.

Amin

Erica

Verksamhetsansvarig

Reza Zarenoe är verksamhetschef. Tveka inte att höra av dig till honom om du har klagomål eller om du vill ge positiv feedback. Kom gärna med förbättringsförslag kring vårdcentralens verksamhet. Du når Reza via mail: reza.zarenoe@mindoktor.se Vi har även en förslagslåda i väntrummet på vårdcentralen.

Reza