Vi arbetar för kontinuitet och tillgänglighet

Tillgänglighet, rätt hjälp och fast vårdkontakt – behoven från patienterna är många och viktiga när det gäller val av vårdcentral. På Min Doktors vårdcentral och BVC i  Nyköping bidrar det teamöverskridande arbetssättet till både kontinuitet och tillgänglighet.

När Min Doktors vårdcentral öppnade 2019 var det med en helt ny personalstyrka och ny ledning. Två år senare (2021) blev verksamheten utnämnd till Sörmlands bästa vårdcentral enligt nationella patientenkäten från SKR. Bakom framgångarna står personalens inställning, kompetens och erfarenhet samt den kraft som sedan start lagts på att skapa ett sammansvetsat team där utveckling uppmuntras, ständigt med patienternas bästa i fokus.

– Vi har under åren ägnat mycket tid åt att hitta de bästa arbetssätten samt skapa rutiner och processer tillsammans. Personalen som sökt sig till oss är genuint intresserade av att vara med och ta ansvar för att bygga upp och påverka verksamheten, säger Marie Skarfors, verksamhetschef.

Nina Flygt är distriktssjuksköterska och har arbetat på vårdcentralen sedan september 2022. Som ny uppskattar hon dynamiken på arbetsplatsen och berättar att alla idéer och viljor till vidareutveckling, både av verksamheten och på det egna professionella planet, välkomnas.

– Vi är nyfikna här. Det finns väldigt mycket kunskap sedan innan, men vi är inte rädda för att omvärdera den. Det gör att man inte fastnar i gamla spår, säger Nina Flygt.

Tillgänglighet och kontinuitet givna faktorer i dagliga arbetet

God tillgänglighet och kontinuitet i sin vårdkontakt är två utmaningar som många vårdcentraler tampas med. Min Doktor Vårdcentral & BVC är inget undantag, men målet är tydligt: det ska vara enkelt att nå vårdcentralen och att man ska erbjudas hjälp eller rådgivning redan samma dag, allt utifrån det vårdbehov man har. 

– Vi har gott om tid för rådgivning, reflektion och konsultation här. Jag har aldrig känt att jag varit så stressad att jag inte kunnat ge god vård, säger Nina Flygt.

Som patient listas du på en namngiven läkare och du får i största möjliga mån träffa samma läkare eller sjuksköterska varje gång du söker vård. Stort vikt läggs dessutom vid att ha ett överskridande samarbete mellan yrkesgrupperna, som till exempel i det rehabteam som finns för långtidssjukskrivna patienter eller i minnes-/demensteamet. 

– Vi har en stark kontinuitet i arbetsgruppen. Det ger trygghet för patienten och möjliggör för oss att följa personen på ett bra och effektivt sätt. Tillsammans hjälps vi åt framåt för patientens bästa, säger Nina Flygt.

Genom att arbeta teambaserat ges också möjlighet till långsiktighet i diskussionerna och att kompetensutvecklas tillsammans. 

– Vi har personal med kombinationen stort hjärta, hög kompetens och gedigen erfarenhet och som dessutom är genuint intresserade av sitt arbete och av människor. Vi är ett härligt gäng, som fungerar bra ihop och har roligt tillsammans avslutar Marie Skarfors.