Välkommen till vårt hälsorum!

Nu har vi öppnat ett hälsorum på vårdcentralen. Här kan du väga dig och mäta ditt eget blodtryck (blodtrycksmätare finns att låna i receptionen). Dessutom kan du fylla i din hälsoenkät inför SHP-samtalet (SörmlandsHälsoProgram).

Efter sommaren kommer vi dra igång för fullt med SHP igen efter pandemiuppehållet. 40-, 50- & 60-åringar kommer bli inbjudna på hälsosamtal.

TREVLIG SOMMAR!