Aktuellt om corona/covid 19

Kontakta våra sjuksköterskor online

Läs mer här: Vaccination mot covid-19 – 1177 Vårdguiden

Vad är corona/covid-19?

Corona/covid-19 kan ge olika symtom som hosta, halsont, magont/illamående, andningsbesvär och feber eller andra symptom som påminner om influensa eller förkylning. Du kan vara helt symtomfri, få mycket lindriga besvär men du kan också bli allvarligt sjuk.

Om du har ovan nämnda symptom bör du stanna hemma och isolera dig för att minska risken för smittspridning. Du bör också testa dig för att ta reda på om du har covid-19. Detta gäller både vaccinerade och ovaccinerade personer. Du kan läsa mer om på Folkhälsomyndighetens sida via länk nedan alternativt lokala rekommendationer på www.1177.se.

När ska jag söka vård?

Om du eller ditt barn har symptom såsom hosta, halsont och feber, eller andra symptom som påminner om influensa eller förkylning kan du få kontakt med våra sjuksköterskor för bedömning och rådgivning. Vid behov så får du vidare kontakt med läkare. Sök i första hand vård digitalt eller kontakta oss per telefon, och besök inte vår mottagning.

Kontakta våra sjuksköterskor

Hur smittar coronavirus?

Enligt Folkhälsomyndigheten sprids coronavirus genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta.

Vad kan du göra för att minimera smittspridningen?

  • Om du har symtom på luftvägsinfektion bör du stanna hemma tills du är symtomfri och minst ytterligare 48 timmar. På så sätt undviker du att smitta andra människor exempelvis på arbetsplatser, i kollektivtrafiken eller platser där du är nära andra. 
  • Undvik att träffa andra som kan bli svårt sjuka, till exempel äldre personer. 
  • För att minimera smittspridning se till att tvätta händerna med tvål och vatten eller använd handsprit. 

Mer information:

För den senaste informationen om coronaviruset hänvisar vi till Folkhälsomyndigheten:

Har du allmänna frågor om covid-19 ska du ringa det nationella informationsnumret 113 13. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt under årets alla dagar.