Nyköpings bästa vårdcentral enligt patienterna

Personalen på Nyköpings bästa vårdcentral enligt patientenkäten av SKR

Min Doktor Vårdcentral & BVC i Nyköping fortsätter att toppa resultatet i patientenkäten från Sveriges kommuner och regioner (SKR). Vårdcentralen får högst betyg av alla vårdcentralerna i Nyköping. ”Det är mycket roligt och är ett fint kvitto på att vårt ihärdiga arbete med hög tillgänglighet och god vård ger resultat”, säger verksamhetschef Reza Zarenoe. 

SKR:s nationella patientenkät 2023 besvarades av 164 000 personer som besökt en vårdcentral i september förra året. Närmare 5 000 av dessa besök gjordes i Region Sörmland. Undersökningen är indelad i sju dimensioner och Min Doktor Vårdcentral & BVC i Nyköping värderas högt i alla dimensioner och får 88 procent i helhetsintryck. Snittet i Sörmland ligger på 81,7.

– Vi är oerhört stolta och glada över de fina omdömena från våra patienter, och som verksamhetschef är jag stolt över att mina medarbetares ihärdiga arbete med hög tillgänglighet och god vård uppskattas av våra patienter, säger verksamhetschef Reza Zarenoe.

Medarbetarna är framgångsfaktorn

Personalstyrkan består av sjuk- och distriktssköterskor, allmänspecialister, undersköterska, vårdadministratör, psykoterapeut, fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist via regionen och verksamhetschef. 

– Vår styrka är våra medarbetare. Alla är personer med ett stort hjärta och en gedigen erfarenhet, som arbetar hårt för att hjälpa sina patienter, säger verksamhetschef Reza Zarenoe. 

”Viktig kompass i vårt förbättringsarbete”

Patientenkäten genomförs vartannat år i Region Sörmland, och det här är andra gången i rad som Min Doktor Vårdcentral & BVC toppar resultatet i regionen. Utöver det högsta helhetsintrycket av alla vårdcentraler i Nyköping, och bland topp tre i hela Region Sörmland, sticker Min Doktor Vårdcentral & BVC även ut avseende tillgänglighet, emotionellt stöd, kontinuitet och koordinering samt information och kunskap. 

– SKRs patientenkät är en viktig kompass i vårt förbättringsarbete. Vi försöker fånga våra patienter under varje patientmöte, men patientenkäten ger en samlad bild över vad vi är bra på och vad vi kan bli ännu bättre på, säger Reza Zarenoe. 

FAKTA: Nationella Patientenkäten

Nationell Patientenkät (NPE) är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. Nationell Patientenkät är en av Sveriges största enkätundersökningar. Sedan 2009 deltar samtliga regioner. Uppföljning av den regionala primärvården sker vartannat år. Arbetet samordnas av SKR. I Nationell Patientenkät redovisas resultat per fråga och i dimensioner, med grupper av frågor om tillgänglighet, information och kunskap, kontinuitet och koordinering, respekt och bemötande, delaktighet och involvering, emotionellt stöd samt helhetsintryck. Läs mer på patientenkat.se