Reseintyg för covid-19 – nya regler 12 augusti

Om du ska resa utomlands, och saknar ett vaccinbevis, behöver du i de flesta fall ha ett reseintyg med dig. Kravet för att få ett intyg är att du testat negativt för covid-19 i ett test utfört av vårdpersonal. 

Efter den 12 augusti 2021 kan det istället för reseintyg behövas ett officiellt covidbevis med QR-kod, utfärdat av E-hälsomyndigheten, för att få resa in i ett EU-land. Kravet för att få ett covidbevis är samma som för reseintyg, d.v.s. ett negativt covid-test utfört av vårdpersonal. Det är i dagsläget oklart vilka länder som kräver covidbevis med QR-kod och vilka som fortsätter godta reseintyg utan QR-kod. 

Min Doktor vårdcentral utfärdar för närvarande endast antigentest med reseintyg i pappersformat och inte covidbevis med QR-kod. Vi kommer dock att erbjuda sådana senast den 9 september. För få ett covidbevis behöver du då ha genomfört ett negativt antigentest hos oss. För mer information om våra tester, se www.mindoktor.se/covid-19/ 

Observera att det alltid är ditt eget ansvar att kontrollera vilka covidregler och krav på tester och intyg som gäller för ditt resmål och eventuella transfers på vägen dit. För aktuell reseinformation, se /www.swedenabroad.se 

Här kan du läsa mer om covid-bevis med QR-kod och var de utfärdas: https://www.ehalsomyndigheten.se/tjanster/covidbevis/bevis-pa-negati vt-covidtest-for-att-resa/ 

OBS! För dig som bor i Skåne och pendlar till Danmark räcker det med ett reseintyg baserat på ett negativt antigentest även i fortsättningen. Du behöver alltså inte en QR-kod.