Ledning & styrelse

Ledning

Daniel Persson

Development

Henrik Kangro

Chief Medical Officer

Jonas Vig

CEO

Daniel Persson

Development

Henrik Kangro

Chief Medical Officer

Jonas Vig

CEO

Styrelse

Daniel Persson

Development

Henrik Kangro

Chief Medical Officer

Jonas Vig

CEO

Daniel Persson

Development

Henrik Kangro

Chief Medical Officer

Jonas Vig

CEO