Kvartalsrapporter

Vad vill du veta om digitala vårdmöten?

En liten kvartalsrapport för dig som vill veta lite mer om kvalitet, avvikelser och framtiden.

Dessa kvartalsrapporter är ett led i vår strävan att alltid vara transparenta med hur vi på Min Doktor arbetar. Att digitala vårdtjänster varit kontroversiella i vissa kretsar är ingen nyhet och därför vill vi gå före och öppet visa hur vår verksamhet fungerar och vilken information som faktiskt finns att tillgå för utvärdering och jämförelser av kvalitet och besparingsmöjligheter.