Vaccinera dig mot TBE hos oss!

I takt med att värmen återkommer vaknar också fästingarna som kan bära på ett antal olika sjukdomar, däribland TBE. Hos oss på Min Doktor Vårdcentral & BVC i Nyköping kan du snabbt och smidigt vaccinera dig och din familj mot TBE.

TBE är en av de vanligaste sjukdomarna som sprids via fästingar. TBE-viruset kan leda till både hjärninflammation och hjärnhinneinflammation. Det finns ingen botande behandling mot TBE, men det går att vaccinera sig. På den här sidan kan du läsa mer om TBE och vaccination mot TBE, samt hur du gör om du vill vaccinera dig hos oss på Rosenkälla.

Vad är TBE?

TBE står för tick-borne encephalitis, vilket blir fästingburen encefalit eller fästingburen hjärninflammation på svenska.

TBE är en virussjukdom som sprids via fästingar. De flesta som smittas får lindriga, influensaliknande symptom med febermuskelvärk och huvudvärk och blir helt återställda inom några dagar. I upp till en tredjedel av fallen sprids dock viruset vidare till hjärnan och orsakar hjärninflammation eller hjärnhinneinflammation. Inflammation i hjärnan eller hjärnhinnorna kan leda till bestående minnesstörningar, balansstörningar och förlamning och är i sällsynta fall livshotande.

Du smittas när du blir biten av en fästing som bär på TBE-viruset. Viruset finns i fästingens spottkörtlar och kan snabbt överföras vid ett bett. Du kan därför smittas av TBE även om du snabbt tar bort fästingen.

Sedan början av 2000-talet har antalet rapporterade fall av TBE mer än fördubblats. Varje år drabbas cirka 350 personer i Sverige.

Vem bör vaccinera sig?

Vuxna och barn över 1 år som vistas i riskområden rekommenderas att vaccinera sig mot TBE. Riskområdena finns i södra och mellersta Sverige, framförallt i Stockholms, Södermanlands och Uppsala läns kusttrakter samt i Västra Götalandsregionen.

TBE-viruset sprider sig dock i Sverige och finns numera också i Skåne, Blekinge, Kronoberg, Kalmar, Jönköping, Östergötland, Örebro, Värmland, Västmanland, Dalarna samt Gävleborgs län. Ett fåtal fall har också rapporterats från Gotland, Halland, Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrlands län. Utomlands finns smittorisk i stora delar av Centraleuropa, i de baltiska länderna, i Ryssland och på Åland. TBE förekommer också i vissa delar av Norge och Danmark.

Fästingar trivs i fuktiga och skuggiga miljöer, där det finns högt gräs, buskar och snår, samt i skogar, men de kan också förekomma i trädgårdar och parker.

När ska man vaccinera sig?

För att kroppen ska kunna bygga upp ett skydd mot TBE behövs flera doser av vaccinet. Vaccinationen bör därför påbörjas i god tid innan fästingsäsongen. Även om du inte hinner ta alla dina doser innan säsongen börjar, får du ett skydd redan efter den andra dosen.

Så går vaccinationen till

Du får vaccinet via en spruta på utsidan av överarmen. På barn som är 1-2 år ges sprutan i låret.

Grundvaccinationen består av 3 eller 4 doser och ges under 1 års tid.

Hur många doser TBE-vaccin behövs?

Grundvaccinationen mot TBE omfattar 3 doser, vilket ger ett gott skydd under de 3 första åren. Vanligtvis får man 2 doser med 1-3 månaders mellanrum. Den tredje dosen, som kan tas tidigast efter 5 månader, ges vanligtvis inför nästa säsong, d.v.s. högst 12 månader efter dos 2. 

För att upprätthålla skyddet från grundvaccinationen ges en fjärde injektion efter 3 år. Därefter är rekommendationen att vaccinera sig vart femte år.

Vuxna under 50 år

För vuxna under 50 år rekommenderas det att göra grundvaccinationen och därefter ta en påfyllnadsdos vart femte år.

Vad händer om man glömmer att ta påfyllnadsdosen? Om du har gjort grundvaccinationen, men glömt att ta en eller flera av påfyllnadsdoserna behöver du inte börja om din vaccination från början.

Vuxna över 50 år

För att förbättra vaccinationsskyddet hos personer över 50 år rekommenderas en extra dos 2 månader efter den andra dosen. Grundvaccinationen består därmed av totalt 4 doser under det första året. Efter 3 år tas den första boosterdosen. Därefter påbörjas påfyllnadsschemat med en dos vart femte år. 

Rekommenderat vaccinationsschema för vuxna över 50 år: 

 • Dos 1
 • Dos 2, ges 1 månad efter dos 1
 • Dos 3, ges 2 månader efter dos 2
 • Dos 4, ges 5-12 månader efter dos 3
 • Dos 5, ges 3 år efter dos 4

Personer med nedsatt immunförsvar

Precis som för personer över 50 år rekommenderas personer med nedsatt immunförsvar att ta en extra dos 2 månader efter den andra dosen. Grundvaccinationen består därmed av totalt 4 doser.

Rekommenderat vaccinationsschema för personer med nedsatt immunförsvar:

 • Dos 1
 • Dos 2, ges 1 månad efter dos 1
 • Dos 3, ges 2 månader efter dos 2
 • Dos 4, ges 5-12 månader efter dos 3

För personer med nedsatt immunförsvar är det svårt att uppnå ett fullvärdigt skydd mot TBE trots vaccination. Det är ändå rekommenderat att du vaccinerar dig, eftersom vaccinet kan skydda mot svårare sjukdom. 

TBE-vaccination av barn

Barn som befinner sig i områden där TBE-viruset förekommer bör vaccineras. TBE-vaccin kan ges till barn från 1 års ålder. Mindre barn (1-2 år) får sprutan i låret, medan äldre barn vaccineras i överarmen. För att få ett fullgott skydd är det bra om vaccinationen påbörjas i god tid innan fästingsäsongen börjar. 

Rekommenderat vaccinationsschema för barn under 15 år: 

 • Dos 1
 • Dos 2, ges 1 månad efter dos 1
 • Dos 3, ges 5-12 månader efter dos 2 
 • Dos 4, ges 3 år efter dos 3

Efter de initiala doserna är det rekommenderat att barnet får en påfyllnadsdos med fästingvaccin vart femte år för att bibehålla skyddet.

Vad gäller biverkningar av TBE-vaccinet, så löper barn större risk att få feber efter vaccinationen än vuxna.

TBE-vaccination vid graviditet och amning

Det har inte gjorts några tester på hur TBE-vaccinet påverkar gravida och de som ammar. Vaccinet har dock använts av många gravida och ammande personer utan att barn har tagit skada.

Det är som regel inte rekommenderat att ta TBE-vaccinet under en graviditet. Om du regelbundet vistas i riskområden, är det istället rekommenderat att du vaccinerar dig i god tid innan en planerad graviditet.

Biverkningar av TBE-vaccin

Det är ovanligt med allvarliga biverkningar av TBE-vaccin. Oftast blir du lite röd, svullen och öm på stället där du fick sprutan. En del, framförallt barn, kan också få feber.

Andra biverkningar som kan förekomma är: 

 • Trötthet
 • Muskel- och ledvärk
 • Huvudvärk
 • Illamående och kräkningar

Besvären brukar vara kortvariga och gå över efter ett par dagar. 

Vaccinera dig mot TBE hos oss

Vuxna 400 kr per dos (Pensionärer 360 kr, Studenter 340 kr – mot uppvisande av studentkort).
Barn 3-19 år kostnadsfritt