Vaccination säsongsinfluensa

Under november månad har vi tider för vaccination mot säsongsinfluensa. P g a begränsad tillgång på vaccin kan vi tyvärr endast vaccinera dig, som är 65+ eller tillhör riskgrupp. Vaccinationen är då kostnadsfri.

Vi vill göra dig uppmärksam på att vaccinet mot lunginflammation (pneumokocker) för närvarande är slut. Om du vill vaccinera dig mot pneumokocker kan vi ta ditt namn och dina kontaktuppgifter när du kommer till oss, så meddelar vi dig när vaccinet kommit hem igen. Pneumokocker behöver du bara vaccinera dig emot en gång. Även pneumokockvaccinationen är kostnadsfri för dig som är 65+ eller tillhör riskgrupp. För övriga är priset 430 kr

Tid för vaccination bokar du genom att logga in på e-tjänsterna på 1177.se

OBS! Om du känner dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber skall du inte komma till vårdcentralen.